Program Niños Musicales

Zajęcia z języka hiszpańskiego dla dzieci 3 do 6 lat

Niños Musicales to nauka języka hiszpańskiego w sposób muzyczno-ruchowy. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3-6 lat. Metodyka zajęć Niños Musicales oparta jest na programach nauki języka angielskiego autorstwa Anny Rattenbury, stworzonych w 2003 roku- zajęć Musical Babies, oraz Musical English.
 

Na zajęciach Niños Musicales dzieci poznają język hiszpański w sposób trwały, ale jednocześnie przyjemny, niejako mimowolnie, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Uczestnicząc początkowo w naśladowaniu często śmiesznych czynności do piosenek i rymowanek, powoli dołączają się do śpiewania ich z kilkoma wyrazami, następnie zbiorem wyrazów, aż śpiewają całe piosenki i mówią rymowanki. Dzieci uczą się także języka poprzez urozmaicone zabawy ruchowe i taniec.
 

Cały zasób słownictwa wprowadzanego podczas zajęć poparty jest różnorodnymi pomocami dydaktycznymi, tj. kartami obrazkowymi, maskotkami, zabawkami, planszami dydaktycznymi, oraz matami edukacyjnymi, wykorzystywanymi od lat w programach Musical Babies i Musical English.

Skorzystaj z formularza i zapisz się na bezpłatną lekcję próbną

Zajęcia mają na celu:

  • Poznanie przez dziecko słów i zwrotów hiszpańskich za pomocą rymowanek, piosenek, ruchu, gier oraz zabaw językowych.

  • Holistyczne wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka poprzez oddziaływanie sensoryczne, muzykę klasyczną i wykształcenie prawidłowych nawyków edukacyjnych.

  • Usprawnienie autonomicznej, naturalnej komunikacji u dzieci poprzez wprowadzenie i uzupełnienie funkcji językowych, oraz nacisk na zadawanie przez dziecko pytań, nie tylko odpowiadanie na pytania zadawane przez prowadzącego. Dziecko potrafi prawidłowo rozpoznać zasób leksykalny i odpowiednio reagować na polecenia.

  • Wytworzenie u dzieci naturalności posługiwania się językiem hiszpańskim, poprzez zastosowanie elementów „całkowitego zanurzenia w języku obcym”. Prowadzący posługuje się językiem hiszpańskim w komunikacji z dziećmi, oczekując tego samego od nich, ale umożliwia używanie języka ojczystego w sytuacjach, w których niemożliwe jest pełne zrozumienie przez dzieci konkretnego materiału.

  • Rozwinięcie kompetencji uczenia się języka poprzez eksperymentowanie z językiem. Na zajęciach Niños Musicales dziecko jest zachęcane do bawienia językiem poprzez tworzenie krótkich, często zabawnych rymowanek budując tym samym motywację do późniejszej nauki.

  • Rozwinięcie wrażliwości muzycznej poprzez kontakt z wartościową muzyką klasyczną, która wykorzystywana jest w zabawach mających na celu usprawnienie kompetencji językowych, przećwiczenie poznanego materiału, eksperymentowanie z zasadami tonalności, brzmienia i rytmu, oraz zbudowanie pozytywnej motywacji do nauki.

Skorzystaj z formularza i zapisz się na bezpłatną lekcję próbną