Program Musical Babies

Zajęcia dla niemowląt i dzieci najmłodszych

Nauka przez zabawę i zabawa nauką!

Musical English i Musical Babies to programy nauki języka angielskiego dla dzieci i niemowląt, stworzone przez Annę Rattenbury, z wykształcenia filologa i metodyka, z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego – zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Oba programy opierają się na przekazywaniu dzieciom wiedzy przy wykorzystaniu muzyki, rytmiki i ruchu.
Rodzice i wykładowcy zgodnie podkreślają, że ten sposób nauki ma niezwykle pozytywny wpływ na postępy w dalszym kształceniu dziecka.
Maluchy, które uczęszczały na zajęcia angielskiego prowadzone naszą metodą, cechuje naturalne podejście do nauki języka, wysoki poziom wymowy i intonacji, a także bogaty zasób słownictwa i niezwykła łatwość w przyswajaniu nowego materiału.

Nasza metoda pozwala na rozwój Państwa pociech nie tylko w sferze językowej, ale także pod kątem muzyki, tańca i późniejszych relacji społecznych.
To także misja naszej szkoły: chcemy, żeby dzieci ucząc się języka, poznawały także reguły zachowania w grupie, podporządkowania się określonym zasadom i poznały uroki przyjacielskiej współpracy.

Piosenki „wpadają” w ucho, są łatwe do zapamiętania, dlatego też są bardzo ważnym elementem nauczania języka obcego.
Na tej zasadzie opiera się metodologia zajęć dla niemowląt Musical Babies, jak i angielski dla dzieci od lat trzech – Musical English.
Dzieci poznają słówka zawarte w piosenkach poprzez czynności, jakie wykonują podczas śpiewania, a powtarzane słowa skutecznie utrwalają się w ich pamięci.
Dlatego też doskonale wiemy, że muzyka i rytm, w połączeniu z naśladowaniem gestów i ruchów, są najbardziej efektywną metodą nauki języka obcego.

Musical Babies to zajęcia muzyczno – ruchowe w języku angielskim, przeznaczone dla dzieci od szóstego miesiąca życia do trzech lat.
Do nauki angielskiego z maluchami wykorzystujemy piosenki, rymowanki i taniec, przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności, które pozwalają na zapamiętanie i utrwalenie słówek.

Dla niemowląt najważniejszym aspektem jest nabycie prawidłowego wzorca wymowy angielskiej i na to zwracamy uwagę, pracując z maluchami.

Zajęcia dla niemowląt i dzieci do lat trzech odbywają się w grupach otwartych, czyli przy udziale dzieci z rodzicami (opiekunami), lub w grupach zamkniętych – bez udziału rodziców, najczęściej na terenie żłobków, w klubach maluszka, itp.

Zajęcia dla dzieci Musical English są kontynuacją zajęć Musical Babies dla dzieci powyżej 3 lat. Na program składają się 3 poziomy, które korelują z wiekiem dzieci i przygotowują je do rozpoczęcia nauki w szkole w wieku 6 lat.
Celem zajęć jest już nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, lecz także poznanie słów, zwrotów, rymowanek i piosenek angielskich przy wykorzystaniu muzyki, rytmiki, oraz tańca i ruchu.

Wiemy, że nasze pociechy uczą się przez twórczą zabawę, dlatego nie brakuje jej na naszych zajęciach.

Skorzystaj z formularza i zapisz się na bezpłatną lekcję próbną