Zajęcia dla niemowląt i dzieci najmłodszych


 

Nauka przez zabawę i zabawa nauką!

 

Musical English i Musical Babies to programy nauki języka angielskiego dla dzieci i niemowląt, stworzone przez Annę Rattenbury, z wykształcenia filologa i metodyka, z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego - zarówno dzieci, jak i dorosłych.
 
Oba programy opierają się na przekazywaniu dzieciom wiedzy przy wykorzystaniu muzyki, rytmiki i ruchu.
Rodzice i wykładowcy zgodnie podkreślają, że ten sposób nauki ma niezwykle pozytywny wpływ na postępy w dalszym kształceniu dziecka.
Maluchy, które uczęszczały na zajęcia angielskiego prowadzone naszą metodą, cechuje naturalne podejście do nauki języka, wysoki poziom wymowy i intonacji, a także bogaty zasób słownictwa i niezwykła łatwość w przyswajaniu nowego materiału.
 
Nasza metoda pozwala na rozwój Państwa pociech nie tylko w sferze językowej, ale także pod kątem muzyki, tańca i późniejszych relacji społecznych.
To także misja naszej szkoły: chcemy, żeby dzieci ucząc się języka, poznawały także reguły zachowania w grupie, podporządkowania się określonym zasadom i poznały uroki przyjacielskiej współpracy.
 
Piosenki „wpadają” w ucho, są łatwe do zapamiętania, dlatego też są bardzo ważnym elementem nauczania języka obcego.
Na tej zasadzie opiera się metodologia zajęć dla niemowląt Musical Babies, jak i angielski dla dzieci od lat trzech - Musical English.
Dzieci poznają słówka zawarte w piosenkach poprzez czynności, jakie wykonują podczas śpiewania, a powtarzane słowa skutecznie utrwalają się w ich pamięci.
Dlatego też doskonale wiemy, że muzyka i rytm, w połączeniu z naśladowaniem gestów i ruchów, są najbardziej efektywną metodą nauki języka obcego.
 
Musical Babies to zajęcia muzyczno – ruchowe w języku angielskim, przeznaczone dla dzieci od szóstego miesiąca życia do trzech lat.
Do nauki angielskiego z maluchami wykorzystujemy piosenki, rymowanki i taniec, przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności, które pozwalają na zapamiętanie i utrwalenie słówek.
 
Dla niemowląt najważniejszym aspektem jest nabycie prawidłowego wzorca wymowy angielskiej i na to zwracamy uwagę, pracując z maluchami.
 
Zajęcia dla niemowląt i dzieci do lat trzech odbywają się w grupach otwartych, czyli przy udziale dzieci z rodzicami (opiekunami), lub w grupach zamkniętych – bez udziału rodziców, najczęściej na terenie żłobków, w klubach maluszka, itp.
 
Zajęcia dla dzieci Musical English są kontynuacją zajęć Musical Babies dla dzieci powyżej 3 lat. Na program składają się 3 poziomy, które korelują z wiekiem dzieci i przygotowują je do rozpoczęcia nauki w szkole w wieku 6 lat.
Celem zajęć jest już nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, lecz także poznanie słów, zwrotów, rymowanek i piosenek angielskich przy wykorzystaniu muzyki, rytmiki, oraz tańca i ruchu.
 
Wiemy, że nasze pociechy uczą się przez twórczą zabawę, dlatego nie brakuje jej na naszych zajęciach.
Program Musical English prowadzony jest także w przedszkolach państwowych i prywatnych.

 

Zajęcia dla dzieci powyżej 3 lat


Zajęcia dla dzieci Musical English z założenia stanowią kontynuację zajęć Musical Babies dla dzieci powyżej 3 lat.
 
Program składa się z trzech poziomów, korelujących z wiekiem dzieci oraz przygotowujących je do rozpoczęcia nauki szkolnej jako sześciolatki.
Zajęcia dla dzieci mają na celu osłuchanie się z językiem angielskim, jak również aktywne poznanie angielskich słów, zwrotów, rymowanek i piosenek.
 
Bardzo pomocnym narzędziem są tutaj płyty Musical English, których dziecko może słuchać w domu.
Realizowany podczas zajęć dla dzieci materiał podzielony został na bloki tematyczne (np. kolory, zwierzęta domowe itp.), pozwalające także na rozwijanie wszechstronnych umiejętności z innych dziecin, które nie są bezpośrednio związane z nauką języka obcego, np. z zakresu muzyki, rytmiki, oraz motoryki małej, jak i wiedzy ogólnej m. in. ekologii.
 
Priorytetowy aspekt zajęć dla dzieci Musical , podobnie jak Musical Babies, to prawidłowa wymowa.
Ilość poznanych słówek na tym etapie nauki jest mniej ważna aniżeli strona fonetyczna, czyli wspomniana wymowa.
 
Sukcesem w nauczaniu dzieci do 6 roku życia jest odpowiedni wzorzec, dlatego też zdobyte umiejętności prawidłowej wymowy stanowią fundament dalszej nauki języka obcego.
 
Dzieci, które uczęszczają na zajęcia są w takim wieku, że ich narządy mowy są bardzo elastyczne, ponadto posiadają one zdolności w zakresie wykorzystania tego potencjału, dzięki czemu bez problemu potrafią nauczyć się nawet najtrudniejszych dźwięków angielskiej wymowy, np. dźwięków, które występują w słowach think, path, this, then.
Jest to umiejętność, która zaczyna zanikać wraz z wiekiem.
Zakorzenione w dzieciństwie błędy są często trudne do zniwelowania w późniejszym wieku, w związku z czym odpowiednie, regularne ćwiczenie prawidłowej wymowy i intonacji jest bardzo ważne w przypadku dzieci.
 
Z tego właśnie powodu na prawidłową wymogę kładziony jest szczególny nacisk w przypadku zajęć dla dzieci.
W późniejszym wieku będzie czas na imponującą ilość nowych słówek i poprawną gramatykę ..a tak naprawdę, osoba ucząca się będzie miała na to czas przez całe życie.
 
Ważnym elementem na płaszczyźnie edukacji małych dzieci jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa oraz koniecznej na tym etapie rutyny, dlatego też wszystkie zajęcia dla dzieci Musical English mają określone składowe.
 
Na każdych zajęciach jest bardzo dużo ruchu i muzyki, co bardzo korzystnie wpływa na proces poznawczy dziecka.
Dzięki „kontrolowanej” zabawie twórczej, dzieci uczą się, nie zdając sobie nawet z tego sprawy.
 
Bogata i zróżnicowana gama autorskich materiałów dydaktycznych w postaci planszy Musical English, kart obrazkowych (Flash Cards), domina, puzzli, Mat Edukacyjnych Musical English oraz tzw. Story Boards (planszy z opowiadaniami) etc. jest wykorzystywana na każdych zajęciach dla dzieci.
Ponadto wszystkie dzieci otrzymują do domu Karty Pracy Musical English, co umożliwia przećwiczenie poznanego materiału w domu, wspólnie z rodzicami. Karty te umożliwiają także ćwiczenie innych zdolności, niezwiązanych bezpośrednio z nauka języka, m.in. wycinanie, rysowanie po śladzie, przyporządkowywanie elementów do zbioru etc.
 

 

Zajęcia z języka hiszpańskiego dla dzieci 3 do 6 lat


Niños Musicales to nauka języka hiszpańskiego w sposób muzyczno-ruchowy. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3-6 lat. Metodyka zajęć Niños Musicales oparta jest na programach nauki języka angielskiego autorstwa Anny Rattenbury, stworzonych w 2003 roku- zajęć Musical Babies, oraz Musical English.
 

Na zajęciach Niños Musicales dzieci poznają język hiszpański w sposób trwały, ale jednocześnie przyjemny, niejako mimowolnie, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Uczestnicząc początkowo w naśladowaniu często śmiesznych czynności do piosenek i rymowanek, powoli dołączają się do śpiewania ich z kilkoma wyrazami, następnie zbiorem wyrazów, aż śpiewają całe piosenki i mówią rymowanki. Dzieci uczą się także języka poprzez urozmaicone zabawy ruchowe i taniec.
 

Cały zasób słownictwa wprowadzanego podczas zajęć poparty jest różnorodnymi pomocami dydaktycznymi, tj. kartami obrazkowymi, maskotkami, zabawkami, planszami dydaktycznymi, oraz matami edukacyjnymi, wykorzystywanymi od lat w programach Musical Babies i Musical English.