Zajęcia dla dzieci powyżej 3 lat


Zajęcia dla dzieci Musical English z założenia stanowią kontynuację zajęć Musical Babies dla dzieci powyżej 3 lat.
 
Program składa się z trzech poziomów, korelujących z wiekiem dzieci oraz przygotowujących je do rozpoczęcia nauki szkolnej jako sześciolatki.
Zajęcia dla dzieci mają na celu osłuchanie się z językiem angielskim, jak również aktywne poznanie angielskich słów, zwrotów, rymowanek i piosenek.
 
Bardzo pomocnym narzędziem są tutaj płyty Musical English, których dziecko może słuchać w domu.
Realizowany podczas zajęć dla dzieci materiał podzielony został na bloki tematyczne (np. kolory, zwierzęta domowe itp.), pozwalające także na rozwijanie wszechstronnych umiejętności z innych dziecin, które nie są bezpośrednio związane z nauką języka obcego, np. z zakresu muzyki, rytmiki, oraz motoryki małej, jak i wiedzy ogólnej m. in. ekologii.
 
Priorytetowy aspekt zajęć dla dzieci Musical , podobnie jak Musical Babies, to prawidłowa wymowa.
Ilość poznanych słówek na tym etapie nauki jest mniej ważna aniżeli strona fonetyczna, czyli wspomniana wymowa.
 
Sukcesem w nauczaniu dzieci do 6 roku życia jest odpowiedni wzorzec, dlatego też zdobyte umiejętności prawidłowej wymowy stanowią fundament dalszej nauki języka obcego.
 
Dzieci, które uczęszczają na zajęcia są w takim wieku, że ich narządy mowy są bardzo elastyczne, ponadto posiadają one zdolności w zakresie wykorzystania tego potencjału, dzięki czemu bez problemu potrafią nauczyć się nawet najtrudniejszych dźwięków angielskiej wymowy, np. dźwięków, które występują w słowach think, path, this, then.
Jest to umiejętność, która zaczyna zanikać wraz z wiekiem.
Zakorzenione w dzieciństwie błędy są często trudne do zniwelowania w późniejszym wieku, w związku z czym odpowiednie, regularne ćwiczenie prawidłowej wymowy i intonacji jest bardzo ważne w przypadku dzieci.
 
Z tego właśnie powodu na prawidłową wymogę kładziony jest szczególny nacisk w przypadku zajęć dla dzieci.
W późniejszym wieku będzie czas na imponującą ilość nowych słówek i poprawną gramatykę ..a tak naprawdę, osoba ucząca się będzie miała na to czas przez całe życie.
 
Ważnym elementem na płaszczyźnie edukacji małych dzieci jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa oraz koniecznej na tym etapie rutyny, dlatego też wszystkie zajęcia dla dzieci Musical English mają określone składowe.
 
Na każdych zajęciach jest bardzo dużo ruchu i muzyki, co bardzo korzystnie wpływa na proces poznawczy dziecka.
Dzięki „kontrolowanej” zabawie twórczej, dzieci uczą się, nie zdając sobie nawet z tego sprawy.
 
Bogata i zróżnicowana gama autorskich materiałów dydaktycznych w postaci planszy Musical English, kart obrazkowych (Flash Cards), domina, puzzli, Mat Edukacyjnych Musical English oraz tzw. Story Boards (planszy z opowiadaniami) etc. jest wykorzystywana na każdych zajęciach dla dzieci.
Ponadto wszystkie dzieci otrzymują do domu Karty Pracy Musical English, co umożliwia przećwiczenie poznanego materiału w domu, wspólnie z rodzicami. Karty te umożliwiają także ćwiczenie innych zdolności, niezwiązanych bezpośrednio z nauka języka, m.in. wycinanie, rysowanie po śladzie, przyporządkowywanie elementów do zbioru etc.