Musical Babies to zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim dla dzieci od szóstego miesiąca życia do trzech lat.

Wszystkie materiały Musical Babies zostały stworzone przez Annę Rattenbury we współpracy z grafikami i ilustratorami książek dla dzieci, Panią Beatą Łeską-Jasiak, Panem Mario San Sebastian i Panią Agnieszką Kuszewską. Materiały są przygotowane róznorodnymi technikami artystycznymi i pozwalają dzieciom na wykształcenie poczucia estetyki.
 
Wszystkie nagrania piosenek zostały zaaranżowane przez Pana Krzysztofa Gawlasa i wykonane przez Annę Rattenbury, oraz dzieci z The British School w Warszawie.
 
Zasób materiałów jest systematycznie poszerzany, zarówno tych, które używane są na zajęciach, jak i tych, których dziecko może używać w domu.
 
Obecnie dzieci uczęszczające na zajęcia Musical Babies mają możliwość słuchania po jednej płycie na każdy poziom wiekowy, oraz wykonywania prac dodatkowych z książeczki Musical Babies.